contact Schott In De Rose One 2 Know Wie wij zijn Achtergrond Terug naar de eilanden Doel Het project Downloads Griezelgeheim Veilig Haven

Oprichters

Janine Schott van ‘Schott in de Rose’  en Rob van der Gaag-Verheij van ‘One2know’ vonden elkaar in hun vastberadenheid om te werken aan preventiebeleid om misbruik tegen te gaan. Ze besloten hun expertise omtrent theater, onderwijs, gezondheidsbevordering, kind-ontwikkeling en kennisoverdracht te combineren, om zo te komen tot een integrale aanpak voor het onderwijs. Met een team aan experts werken ze nu samen aan één missie…Elke school is een Veilig Haven, die zich inzet om misbruik te stoppen. 

          

Schott In De Rose

Stichting Schott in de Rose Producties ontwikkelt educatieve projecten vanuit het creatief proces voor het Primair en Voortgezet onderwijs, om bij te dragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Missie
Stichting Schott in de Rose brengt theater, zang, dans, rap en diverse andere kunstvormen op het podium en wil daarmee een wereld creëren waarin kinderen en jongeren zich kunnen herkennen vanuit beleving en inspiratie.

Visie
Stichting Schott in de Rose realiseert de missie door middel van educatieve projecten, theaterproducties, workshops, projecten, waarin alledaagse sociaal-maatschappelijke thema’s aan de kaak gesteld worden en taboes worden doorbroken

Stichtingsbestuur
Elly Koene ,                   voorzitter
Rob Vergeer,                penningmeester
Neeltje Leemans,        secretaris

One 2 Know

One2know combineert 20 jaar heb ik werkervaring vanuit onderwijs(management) en jeugdgezondheidszorg en calamiteitenbegeleiding om professionele opvoeders, ouders en jeugdigen te begeleiden. Middels advies, training, theater en voorlichting worden betrokkenen geïnformeerd en vooral ook geïnspireerd, omtrent seksuele en sociale ontwikkeling, opvoeding, sociale veiligheid en gezondheid. Met het hart op de juiste plek ondersteunt eenmansbedrijf One2know organisaties van binnenuit. Hierbij is het streven dat klanten sterker en ontspannen verder kunnen. Met een duidelijk (herstel)plan en de ingezette koers, die daarop aansluit!

Janine Schott

Conceptontwikkelaar | theatermaker | trainer | educatie adviseur onderwijs

Door de verbeeldingskracht van kinderen aan te spreken met een speels referentiekader kunnen kinderen zich op gevoelsniveau herkennen in situaties waar niet zo makkelijk over gesproken wordt. In Veilig Haven wil ik ze vertrouwen geven dat het nooit hun schuld is als iemand aan ze zit terwijl ze dat niet willen en waar ze terecht kunnen met hun geheim.

Rob van de Gaag-Verheij

Onderwijzer |  gezondheidsbevorderaar |  trainer | calamiteitenbegeleider

Vanuit betrokkenheid en met energie help ik professionals en ouders het vertrouwen en houvast (terug)vinden om zelf het stuur te pakken, op hun weg (terug) naar Veilig Haven.         

Serge Bosman

Bregje Hermans

Psycholoog|  trainer | trainingsacteur

Door met aandacht te kijken en te luisteren, komt boven drijven wat ons verder helpt op weg naar Veilig Haven. Zo help ik je graag weer dat stapje vooruit…

Marja van Rossum

Kinderfilosoof | schrijfcoach
Het vinden van woorden om te spreken over onveilige situaties opent de weg naar autonomie. Daarom zet ik mijn kennis en vaardigheden graag in bij het realiseren van een veilige en uitnodigende omgeving.
Ik ben ervan overtuigd dat het kunnen en mogen delen van twijfels, vragen en verhalen noodzaak is voor ieder kind. 

Patty Broese van Groenou

coach | docent |  choreograaf | maker 
Een veilige situatie creëren om samen situaties en onderwerpen bespreekbaar  te maken. En zowel de vakkrachten als de kinderen tools meegeven om kracht in zichzelf te vinden en inzicht te bieden in welke hulp er mogelijk is.

Kim Kortekaas

communicatieadviseur │ (voormalig) leerkracht PO│ trainingsacteur │coach
Het project Veilig Haven creëert mogelijkheden voor kinderen om over een moeilijk, beladen onderwerp te praten. Dit geldt ook voor leraren en ouders. 
Het project is heel zorgvuldig en met veel liefde opgezet. Ik vind het fantastisch om daar aan bij te dragen, door de leerkrachten te coachen.

Janine Schott

Conceptontwikkelaar | theatermaker | trainer | educatie adviseur onderwijs

Door de verbeeldingskracht van kinderen aan te spreken met een speels referentiekader kunnen kinderen zich op gevoelsniveau herkennen in situaties waar niet zo makkelijk over gesproken wordt. In Veilig Haven wil ik ze vertrouwen geven dat het nooit hun schuld is als iemand aan ze zit terwijl ze dat niet willen en waar ze terecht kunnen met hun geheim.