Veilig Haven


De naam ‘Veilig Haven’ is afkomstig uit de voorstelling Griezelgeheim. Het is een symbool voor een gemeenschap waar elk individu zichzelf mag zijn. Het dorp geeft veel aandacht aan respect en vertrouwen. En kinderen leren er dat elk mens waardevol is en dat niemand misbruik van je mag maken. Die waarde krijgen de inwoners symbolisch overgedragen, als een amulet dat iedereen een leven lang meedraagt.

Elke school hecht aan een veilige leeromgeving voor kinderen. Veilig Haven, wil hieraan bijdragen door ook onderwerpen rondom seksualiteit en seksueel misbruik op te (helpen) pakken omdat ze emotioneel en zwaar kunnen zijn. Door taboes bespreekbaar te maken met ouders, leerlingen en professionals werkt iedereen samen aan het terugdringen van seksueel misbruik.

Het uitgangspunt is hierbij niet dat de school 100% veilig wordt. Waar zoveel mensen bij elkaar komen gaan dingen mis. Ook in Veilig Haven kan het immers stormen. Maar als er dingen mislopen, dan helpen we elkaar. “In Veilig Haven groeit elke bewoner door nieuwe dingen te leren en te oefenen. En fouten maken mag! Zo wordt elke ‘bewoner’ steeds weer zelfstandiger en gelukkiger. En als de kinderen later volwassen zijn, dan pakken ze zelf het stuur en zeilen ze zelfstandig de haven uit. Op weg naar een plek waar ze zelf een ‘Veilige Haven’ zullen bouwen”.